Thẻ: <span>viễn thị</span>

Home / viễn thị
Viễn Thị – Nguyên Nhân Và Phương Pháp Điều Trị Tật Viễn Thị
Bài viết

Viễn Thị – Nguyên Nhân Và Phương Pháp Điều Trị Tật Viễn Thị

Viễn thị hay tật viễn thị là một vấn đề thị lực phổ biến xảy ra ở khoảng một phần tư dân số. Người bị viễn thị có thể nhìn rõ các vật ở xa nhưng gặp khó khăn trong việc nhìn gần. Triệu Chứng Của Bệnh Viễn Thị Người bị viễn thị thỉnh thoảng...